Cementdekvloeren

Indien gewenst verzorgen we ook het aanbrengen van de cementdekvloer in combinatie met het aanbrengen van het marmoleum of pvc. Dit heeft als voordeel dat u maar 1 aanspreekpunt hebt tijdens de uitvoering en ook wat de garanties op de vloerafwerking betreft.